فایروال جونیپر SRX300 (Juniper SRX300 Firewall)

جونیپر اتصالات ایمن برای شرکتی که cloud فعال شده است.

جونیپر SRX300، فایروال نسل بعدی و توانایی های کم کردن تهدید پیشرفته را با مسیریابی، سوئیچینگ و رابطهای WAN به منظور برقراری اتصالات ایمن و مقرون به صرفه در مکان های شرکتی توزیعی ترکیب می کند.

vSRX

فایروال جونیپر Firewall Juniper SRX300 راه کار شبکه و امنیت نسل بعد

خط دروازه های خدمات SRX300، راه کار شبکه و امنیت نسل بعد را فراهم می کند که به شما کمک می کند تا از نیازهای در حال تغییر مربوط به شبکه شرکت خودتان پشتیبانی کنید. اینکه آیا در حال برقرای خدمات و برنامه های جدید، اتصال به ابر، یا بهبود بازدهی عملیاتی هستید، خط SRX300 یک اتصال مقیاس پذیر، ایمن و قابل کنترل فراهم می کند.

با رشد ترافیک شبکه تان، پورت های گیگابیت ایترنت محلی با تراکم بالا که در پلت فرم های SRX300 هستند، اتصالات ایمن را برای کمک شما فراهم می کنند. فایروال نسل بعد و توانایی هایی UTM همچنین شناسایی و کاهش تهدیدات را راحت تر می نند تا تجربه کاربر و برنامه را بهبود بخشند.

برای جونیپر SRX300، مدل هایی به منظور پرداختن به نیازهای امنیتی محیط های مختلف در دسترس هستند.

ویژگی ها

  • بخش بندی امنیت شبکه، نواحی مختلف را برای VLAN، IPsec VPN فعال می کند و شما می توانید از روترهای مجازی برای زیرگروه های داخلی، خارجی و DMZ استفاده کنید.
  • قابلیت های فایروال نسل بعد از تجربه کاربر و برنامه حفاظت می کند و آن را بهبود می بخشد.
  • قابلیت های UTM یکپارچه، تنظیمات امنیتی مختص سایت را مجاز می کند.
  • استفاده راحت از GUI به افراد اجازه مدیریت افزاره را می دهد.
  • قابلیت های اتوماسیون درون و بیرون باکس و مدیریت امنیت شبکه متمرکز، گسترش و نگهداری را در مکان هایی که از نظرجغرافیایی پراکنده هستند، ساده می کند.

مشخصات

Junos OS Software version testedJunos OS 15.1X49
Firewall performance (max)SRX300: 1 Gbps
SRX320: 1 Gbps
SRX340: 3 Gbps
SRX345: 5 Gbps
IPS performanceSRX300: 100 Mbps
SRX320: 100 Mbps
SRX340: 250 Mbps
SRX345: 500 Mbps
AES256+SHA-1 / 3DES+SHA-1 VPN performanceSRX300: 250 Mbps
SRX320: 250 Mbps
SRX340: 500 Mbps
SRX345: 800 Mbps
Maximum concurrent sessionsSRX300: 64,000
SRX320: 64,000
SRX340: 256,000
SRX345: 512,000
New sessions/second (sustained, TCP, 3-way)SRX300: 5000
SRX320: 5000
SRX340: 10,000
SRX345: 20,000
Maximum security policiesSRX300: 1000
SRX320: 1000
SRX340: 2000
SRX345: 4000