امنیت Spotlight جونیپر (juniper)

مرتبط کردن اطلاعاتی امنیتی به اجرای سیاست های حفاظت سریع در برابر تهدیدات پیشرفته

امنیت اسپات لایت جونیپر یک پلتفرم هوشمند تهدید است که فیدهای تهدیدها را از منابع مختلف جمع آوری می کند تا اطلاعات باز، ثابت و عملی به خروجی سرویس امنیتی SRX (فایروال جونیپر) در سرتاسر سازمان بفرستد. این منابع شامل فیدهای Juniper، فیدهای شخص ثالث، و تکنولوژی های ردیابی تهدید که همه ی مشتری ها می توانند استفاده کنند می شود. ادمین ها می توانند سیاست های اجرایی را از همه ی فید ها تنها از یک نقطه ی مدیریت مرکزی، مدیریت امنیت فضای Juniper Junos، مدیریت کنند.

spotlight

مدیریت امنیت فضای Junos جونیپر

همانطور که تهدیدها روزبروز پیچیده تر می شوند، صنعت امنیت نیز سعی می کند با نکنولوژی های جدید ردیابی پاسخگو باشد. متاسفانه، این رویکرد باعث می شود در نهایت مشتریان با ابزارهای امنیتی درست کار نکرده و شکافی بین ردیابی و اجرا در فایروال بوجود بیاورند. بسیاری از فایروال های نسل بعدی (NGFW) جونیپر شامل توانایی های ادغام مانند سیستم جلوگیری از نفوذ جونیپر (IPS)، امضای آنتی ویروس، و فیدهای اختصاصی هستند اما آن ها سیستم های بسته ای هستند که نمی توانند نهایت استفاده را از فیدهای شخص ثالث و فیدهای مشتریان ببرند.

پلتفرم هوش تهدید Juniper's Spotlight Secure این چالش ها را مورد بررسی قرار می دهد و آن ها را با جمع آوری فید تهدید از منابع مختلف برای ارسال اطلاعات باز، ثابت و عملی به فایروال های Juniper SRX Series در سراسر سازمان کاهش می دهد. این منابع شامل فیدهای تهدید Juniper از سرویس تحت cloud جونیپر ، فیدهای تهدید شخص ثالث، و تکنولوژی های ردیابی تهدید می شود. سرویس هوشمند امنیت فیدهای مرتبط را باز کرده و آن ها را برای محافظت پیشرفته به فایروال های SRX Series Juniper می فرستد.

ادمین ها می توانند سیاست های اجرایی را از همه ی فید ها تنها از یک نقطه ی مدیریت مرکزی، مدیریت امنیت فضای Junos، جونیپر مدیریت کنند.

ویژگی ها

  • پلتفرم باز اطلاعات و قابل شخصی سازی: برای اجرای سیاست ها از فید تهدید Juniper (C&C/ antibot/ GeoIP و داده های جهانی اثرانگشت مهاجم)
  • امنیت قابل قیاس: سیاست های امنیت هوشمند را به طور همزمان با هزاران فایروال Juniper SRX Series با استفاده از Junos Space Security Director اجرا کنید.
  • ظرفیت داده ی تهدید بالا: Juniper SRX Series تنها فایروالی است که بیش از یک میلیون داده های فید که میتوانند برای Juniper و مشتری استفاده شوند را پشتیبانی می کند.
  • محافظت موثر: تنها آخرین و مرتبط ترین اطلاعات به فایروال جونیپر SRX Series فرستاده می شود تا استفاده از منابع را به حداگثر رسانده و مقابله ی سریع را قطعی ساخته و اطلاعات غلط را کاهش دهد. رتبه بندی تهدیدها برای هرکدام اجازه ی سیاست های مبتنی بر شدت را می دهند.
  • بهره وری عملیاتی: مدیریت امنیت تنها یک پنجره از سیاست های فایروال ارائه می دهد، فیدهای هوشمند تهدید، موقعیت اجرا و آخری اطلاعات جمع آوری شده می توانند به طور خودکار در سراسر فایروال متحد شوند.