AppSecure Juniper (امنیت برنامه جونیپر)

امنیت برنامه برای SRX Series Services Gateway

AppSecure جونیپر یک برنامه ی امنیتی نسل بعدی برای Juniper SRX Series Services Gateway است که قابلیت مشاهده ی تهدیدها، اجرا، کنترل، و محافظت شبکه را اعمال می کند.

appsecure

AppSecure جونیپر(juniper) یک برنامه ی امنیتی نسل بعدی

AppSecure جونیپر مجموعه ای از توانایی های امنیتی برای Juniper Networks SRX Series Services Gateways است که برنامه ها را برای دسترسی بیشتر، کنترل و محافظت شبکه شناسایی می کند. AppSecure جونیپر رفتارها و نقطه ضعف های برنامه را متوجه می شود و می تواند از تهدید های امنیتی داخل برنامه که ردیابی و متوقف ساختنشان مشکل است جلوگیری کند.

قابلیت دیده شدن برنامه با Juniper AppTrack

AppTrack جونیپر داده های برنامه را تحلیل کرده و آن ها را بر اساس سطح ریسک، ID مصرف کننده، محدوده ها، منابع، و آدرس مقصد ها طبقه بندی می کند. سپس از آن برای ارزیابی پایبندی به سیاست های استفاده از نرم افزار، مدیریت پهنای باند آدرس، یا گزارش از فعال ترین برنامه ها و کاربران استفاده کند.

اجرای برنامه با Juniper AppFW

AppFW جونیپر برنامه ی برای کنترل سیاست ها می سازد که به ترافیک بر اساس نام برنامه ها اجازه داده یا آن ها را رد کند، و با ایجاد لیست سفید و لیست سیاه برای تعریف عملی که باید در ترافیک انجام شود باعث ساده شدن سیاست های امنیت برنامه می شود.

کنترل برنامه با Juniper AppQoS

AppQoS جونیپر ترافیک را براساس سیاست های امنیت برنامه که توسط ادمین قرار داده شده اند اندازه گیری و نشان گذاری می کند و از ارسال ترافیک مهم حتی در زمان های اوج سطح استفاده اطمینان حاصل می کند.

امنیت برنامه با IPS

IPS جونیپر به طور فشرده ویژگی های امنیت برنامه ی Juniper را با زیرساخت های شبکه جمع آوری کرده تا تهدید را کاهش داده و در برابر تعداد زیادی از حملات و نقاط ضعف حفاظت ایجاد کند.

ویژگی ها

  • کاهش تهدید و حفاظت و طبقه بندی به SRX Series Gteway نسل بعدی خدمات امنیتی را برای افزایش دسترسی، کنترل و حفاظت را نشان می دهد.
  • پشتیبانی برنامه ی ثابت حفاظت در برابر تکنیک های حمله ی مدرن که از سرویس های قابل اعتماد استفاده می کنند را افزایش می دهد.
  • سیاسیت های کاربر محور حفاظت بیشتر و ساده تر ارائه داد و تعداد سیاست های موردنیاز مرتبط با مکان، IPآدرس و ... کاربر را کاهش می دهد.
  • پلتفرم های هدف دار عملکرد بی نظیر و انعطاف پذیری برای ارائه دهندگان خدمات کسب و کار ایجاد می کنند.
  • جمع آوری سیستم عامل Juniper Junos خدمات بر روی دستگاه های SRX Series جونیپر را برای حداکثر قیاس تحکیم و بهینه سازی می کند.